Spolek Hippolyt, o. s. rodin si Vás dovoluje srdečně pozvat na hru Moravské pašije v podání Teátru Víti Marčíka.Tato nová inscenace  je připravena pro předvelikonoční – postní dobu. Stále méně lidí ví, proč se Velikonoce slaví  a slovo „pašije“ začíná být velmi cizí.Tradice pašijí se vytrácí, anebo zůstává jen v kostelech (jsou čtené nebo zpívané na květnou neděli a Velký pátek). Přitom pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista – mají velkou a bohatou historii. V každé obci se před Velikonoci pašije hrály, zpívaly, ztvárňovaly. V historii nacházíme krásná hudební díla a divadelní představení, jež se věnují tomuto tématu (J. S. Bach, B. Martinů…).„Moravské pašije“ chtějí...

Spolek Hippolyt zve děti a dospělé na Karneval na ledě, který proběhne 10. února 2013 na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Začátek akce s bohatým a netradičním programem je v 13:30 hod.
„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré…“ (Gen 1, 31) Historie Betlémského světla Od roku 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, byl letecky dovezen nadací Světlo ve tmě do Lince, se začíná psát historie i dětí Světla. Každý rok se hledá v Horním Rakousku Dítě Světla, které svým chováním a ochotou pomoci Bližním si zaslouží přepálit plamínek z věčného světla v Bazilice Narození Páně v Betlémě do speciálního kahanu. Nadace Světlo ve tmě pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem. Plamínku začali říkat Světlo z Betléma a slavnostně jej rozdávali všem lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo...

Chtěl bych pozvat všechny současné i bývalé členy našeho oddílu na den sportovních aut. Tato akce se koná 16.6.2011 od 8:00 do 16:00 na letišti v Jindřichově Hradci. Kvůli této akci bylo zamluveno letiště, tak by bylo skvělé, kdyby se nás sešlo co nejvíce. Bude možnost se svést ve supersportovních vozech, jako např. TVR, RENAULT MEGANE sport, RENAULT SPIDER možná přijede i FERRARI aj. Všechny vozy zatím nevím, bude to překvapení, ale slíbeno je min. 6 aut! Tato akce je pořádána v rámci oslav 20. výročí založení 7. a 10. oddílu skautů. Klíšťák
Nazdar, chci Vás jménem Sedmičky a Desítky pozvat na ojedinělou a výjimečnou akci, totiž Oslavu Výročí založení našich oddílů. Ta se uskuteční v sobotu 7. 5. 2011 v klubovně a prostorách farního úřadu. Je tomu již téměř 20 let, co pár geniálních lidí přišlo s myšlenkou založit v Jindřichově Hradci skautské oddíly, které kladou důraz na duchovní výchovu. Touto akcí si připomínáme dlouhou cestu, kterou naše milé oddíly prošly a co je vše na skautské stezce potkalo. Proto vězte, že na programu je mnohé: Program: 14:00 - Uvítání, zahájení oslavy, organizační informace 15:00 - Zpívánky 1. část 15:15 - Proslovy zasloužilých i současných vedoucích oddílů 16:00 - Divadelní...

Pojďte si s námi zahrát celoroční webovou hru! Hra je určena pro členy oddílu včetně jejich rodičů, a to platí nejen pro současné členy, ale i pro ty bývalé. Pravidla jsou následující: 1) Účastnit se hry může aktivní, či bývalý člen oddílu se svou rodinou. 2) Cílem hry je získat co největší počet bodů při odpovídání na nejrůznější záludné otázky 3) Body je možné získat při odpovědi na zveřejněnou otázku, a to: 5 bodů pro první nejrychlejší správnou odpověď3 bodů pro druhou nejrychlejší správnou odpověď2 bodů pro třetí nejrychlejší správnou odpověď1 bodů pro každého dalšího správně odpovídajícího 4) Pro odpovídání na otázky je nutné být...

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5) Historie Betlémského světla Od roku 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, byl letecky dovezen nadací Světlo ve tmě do Lince, se začíná psát historie i dětí Světla. Každý rok se hledá v Horním Rakousku Dítě Světla, které svým chováním, ochotou pomoci druhým si zaslouží přepálit plamínek z věčného světla v Bazilice Narození Páně do speciálního kahanu. Nadace Světlo ve tmě pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem, a její pracovníci chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Plamínku začali říkat Světlo z...