Když jsme se sešli v sedm hodin, všichni jsme se divili, že se nás sešlo tak málo. A tak jsme si zkrátili trasu a místo Do Obrataně jsme šli do Rodvínova přes Jindřiš. Cestou jsme hráli Vietnamci do krytu. Později jsme šli kolem kamenné zdi, u které cvičili vojáci. My jsme tam pak také lezli. Když jsme došli na konec valu, zjistili jsme, že neslezeme, tak jsme se vrátili. Pokračovali jsme podél zdi až do Jindřiše. Pak jsme šli po červené značce až do Rodvínova. Zastavili jsme se u Zemanů doma a Zbyněk a Adam nás doprovodili k vlaku směrem do J. Hradce.