Historie tohoto oddílu začala v roce 1990. Na popud faráře K. Vrby se začala scházet skupina ministrantů, kterou vedl Ondřej Šimek (Blesk).

Tak vznikl základ oddílu, který je orientován na duchovní výchovu. Skromné začátky komplikovala zatím situace, že nikdo neměl skautské zkušenosti a praxi. Začínající družina měla osm členů a vybrala si název Bernardýni.

Důležité bylo, že jsme měli zázemí na probošství, kde nám byla poskytnuta klubovna. V roce 1991 přichází do oddílu Otakar Fürst (Amša), který skautoval v pohnuté době roku 1968 a převzal vedení oddílu. Blesk, který udělal pro rozjíždějící se družinu mnoho práce, převzal funkci zástupce vůdce oddílu. V této době začalo do oddílu přicházet dosti nových členů, a tak vznikla družina Černých šípů, která se později přejmenovala na družinu Netopýrů. V té době měl oddíl 16 členů.

V roce 1991 jsme požádali o zaregistrování do organizace Junák – český skaut a přidružili se společně se 7. dívčím oddílem do střediska Zlatá růže. V létě jsme společně se 7. dívčím oddílem uspořádali 1. letní tábor na Františkově. Byl to krásný tábor, kde se tábořilo s minimálním vybavením v klasických "áčkách" a kuchyně fungovala o 300 metrů dál v zapůjčené chalupě.

Naše zapálení pro skautskou věc a nadšení dětí nám vlévalo nové síly do žil a pomáhalo překonat všechny těžkosti. Jak velkou radost jsme měli, když jsme sehnali finanční prostředky na dřevo a vlastnoručně si udělali podsady. Nezasvěcený těžko pochopí.

Činnost oddílu se zabíhala do běžných skautských činností. Skautská praxe, plnění stupňů zdatnosti, bobříků, výpravy. Příprava družin vyvrcholila slavnostním slibem na Vyšehradě v Praze, kde první členové 10. oddílu slavnostně složili skautský slib u hrobu zakladatele skautingu u nás - A. B. Svojsíka. Jsou to chvíle, na které se nezapomíná. Druhý tábor byl také na tábořišti Františkov, kde skauti a skautky mohli poznat, jak vypadala zlatá horečka. Byl to úspěšný tábor, kde se mnoho věcí zdokonalilo a zlepšilo.

Problémem pro nás bylo, že oddíl neměl své stabilní tábořiště, a proto jsme jej intenzivně hledali. A to se podařilo, když na nás padla beznaděj. Buková paseka u Landštejna je tábořiště, které splňuje všechny nároky. Nádherná krajina plná romantiky, nedaleko koupání, dostupnost pitné vody. Naše radost neznala mezí a vyvrcholila, když se podařilo od majitele odkoupení tohoto pozemku. Co více si můžeme přát. V roce 1994 se na Bukové pasece uspořádal "Tábor orlích per" a od té doby táboříme zde. Oddíl se rozrostl na 25 členů a vznikla družina vlčat - Rysů.

10. oddíl za svoji činnost dosáhl několika pěkných úspěchů. V roce 1994 v závodě vlčat v Kardašově Řečici obsadil pěkné 3. místo, v roce 1995 spojené družiny 10. a 3. oddílu vyhráli okresní kolo Svojsíkova závodu, v krajském kole ve Strakonicích se umístili na druhém místě a postoupili do ústředního kola tohoto závodu, které se konalo v Ostravě. Zde skončili na čestném posledním místě, ale i tak to byl po dlouhé době veliký úspěch. Pro prezentaci našeho junáckého střediska a Jindřichova Hradce to bylo velice významné.

V roce 2000 jsme přestoupili z organizace Junák do organizace Skaut – český skauting ABS, důvodem bylo to, že se zde více přiklánělo k zásadám, které stanovil již zakladatel Českého Skautingu A. B. Svojsík. V této organizaci založené počátkem roku 2000 fungujeme dodnes.

V roce 2004 předal Amša, po dlouholeté usilovné práci pro oddíl a středisko, vedení Desítky bratru Johnymu a zástupcem se mu stal Cukr. V roce 2005 se dalším táborem stal netradiční putovní tábor, kdy jsme z Bukové paseky putovali každý s vlastním nákladem a také se 2 kárkami, na nichž bylo nezbytné vybavení pro táboření a polní kuchyně. Putovní tábor dosáhl svého završení na Karlově hrádku nad řekou Vltavou nedaleko Hluboké n. V. Ušli jsme s plnou výbavou přes 100 km. Následovaly další tábory, které se již odehrávaly opět na tradičním tábořišti, totiž Bukové pasece pod Landštejnem.

V roce 2006 jsme prožili společný tábor se 7. dívčím oddílem na téma "Indiáni". Ten musel být bohužel pro nepříznivé počasí, zejména kvůli silnému dešti, který trval několik dní, předčasně ukončen. Na tomto táboře předal pomyslné žezlo nad oddílem Johny bratru Pinďovi. Následovaly tábory na téma "Družina statečných" a "Dračí síla".

V roce 2009 proběhl tábor na téma "Velkomoravská říše", na němž předal vůdcovství Pinďa svému bratrovi Klíšťákovi. Za zástupce mu byl v srpnu po táboře zvolen Satry. V roce 2010 se odehrál letní tábor na téma z fantasy světa "Lesní národ - Orisové". Na táboře složilo 5 kluků vlčácký slib a udělali nám tím velikou radost.

V roce 2011 jsme slavili 20-leté výročí od založení 10. skautského oddílu. V květnu jsme uspořádali oslavu na dvoře jindřichohradecké fary a v klubovně. Bohatý kulturní program doplnila prohlídka kluboven, prezentace fotek, zpívání či divadelní představení, které nacvičili vedoucí Desítky. Důstojně oslava vyvrcholila oceněním práce bývalých skautských vůdců a zástupců a vzpomínání na období jejich vůdcování.

V létě 2011 jsme prožili tábor na téma "Římská říše". Dvoutýdenní tábor vedl bratr Blesk, původní spoluzakladatel oddílu. Tento již 20. tábor byl v mnohém význačný. Naše činnost pokračovala dále a přes tábory "Velikonoční ostrov" (2012) a "Zlatá horečka" (2013) jsme dospěli až do září roku 2013, kdy na svátek sv. Václava byl oddíl předán Satrymu, aby jej vedl po skautských stezkách dále. Jako zástupce byl zvolen Batman. V roce 2014 jsme prožili krásných 14 dní na Bukové pasece na téma "Indiáni" společně se sestrami ze 7. dívčího oddílu.

Na táboře "Vikingové" (2015) předal Satry vedení oddílu na Chrstíka, který jej vedl až do konce letního tábora "Tajuplný ostrov". Následně vedení oddílu převzal na jeden školní rok Pakůň a funkci zástupce od roku 2015 plnil Joel. Chrstík byl i tak nedílnou pomocí a součástí našich letních táborů. S Pakoňovým odchodem do Prahy převzal vedení oddílu Joel na táboře "Letec RAF" (2018). Věrným zástupcem se stal Ivoš, který se tímto po několika letech vrátil do činnosti v oddíle - nutno podotknout že v těchto letech jak Pakůň, tak Ivoš byly silnou oporou pro vedení schůzek.

Naštěstí nám již vyrostla nastávající generace vedoucích. Rok 2020 byl kvůli epidemiologické situaci (nejen) pro nás nezvyklý, ale vypořádali jsme se s ním a v létě uskutečnili náš 28. tábor v řadě na téma "Zlatokopové".

Stejně jako naši předci chceme i v případě složitých časů předávat skautskou výchovu na naší budoucí generaci. V dnešní době má oddíl kolem 31 registrovaných členů. Vůdce oddílu je stále Joel a jeho zástupcem se stal Vlk. Družiny Sokolů a Panterů mají každá 7 členů z mladších kluků (6-9 let). Družina skautů má taktéž 7 členů, zbytek tvoří roveři a činovníci.