Tuto výpravu je možno nazývat tradiční, jelikož letos to bylo po čtvrté, co jsme se mohli sejít na předvánoční chatě bratra Johnyho ve Vitíněvsi pod hradem Landštejn. Díky tomu, že ji pokládáme za tradiční, tak je povinnost udržovat také určité rituály, kterým je i odjezd na chatu.

Na vánoční besídce jsme pod stromečkem našli zvláštní dopis, nebo spíše svitek, který byl adresovaný 10. oddílu. Dočetli jsme se, že Ježíškovi hrozí nebezpečí, a tím mohou být ohroženy celé české Vánoce. Zákeřný Santa Claus prý chce Ježíškovi ukrást připravené dárky! Proto jsme neváhali a vydali se na cestu popsanou v dopise. Naštěstí nám autobus jel hned v 18:30 od Žižkových kasáren. Vystoupili jsme na zastávce Klášter II a vydali se na cestu k Landštejnu. Byl velký mráz, tma a spousta sněhu. Po modré turistické značce, kde nebyla znát žádná pěšina, jsme se brodili po kolena ve sněhu téměř až na chalupu. V cíli byl vidět pouze záblesk světel, proto jsme se vydali už přímo do světnice, kde na nás čekala teplá gulášová polévka! A pak hupky dupky do pelechů. Ráno, po rozcvičce a snídani, na nás čekal archanděl Michael a prozradil nám, co se stalo s Ježíškem. V noci, když jsme viděli světlo, tak se právě Santa zmocnil Ježíška a ukryl ho v jeho sídle na Severním Pólu. Nejdříve jsme dostali za úkol složit zprávu, která byla rozházena po lese u rybníčka. Tato zpráva nás navedla blíže k osvobození Ježíška…museli jsme si vyrobit ozdobené šátky, které poslouží jako obranný štít. Po cestě zpět jsme zůstali na zahradě u chaty a zapomněli se při stavbě iglú. Teprve když iglú stálo v celé svojí kráse a bylo připraveno odolat případným výpadům podlého Santy, jsme se vrhli do výroby šátků. Sotva byly šátky vybarveny, tak nás Michael vyslal k hradbám Landštejna, kde mělo být ukryto osm zlatých šišek, díky nímž je možno pomoci k záchraně Vánoc. Cesta nebyla náročná, ale již za tmy nám museli pomáhat svíčky, které osvětlovali naši trofej. Našli se všechny.

V teple Johnyho kuchyně jsme si přečetli něco o Vánocích, kde se vzaly různé zvyky a některé z nich jsme si vyzkoušeli. Přestože lití olova se nám nezdařilo, pouštění lodiček prozradilo ledacos. Po výborné večeři, kterou připravil Batman se Satrym, nás nadchla hra „Sázky a dostihy“. Vytvořili jsme 5 stájí a obchodovali do jedenácti v noci. Nakonec sice vyhrál Batman, ale např. žokejové Mates s Drakem mu byli v patách. Poté už následoval opravdu jenom blažený spánek. Ráno už na nás čekal Michael s poslední radou: „Vím kde je tajný vchod do Santova úkrytu“. Tomuto vchodu se říká též vchod do Landštejnského podzemí. Proto se všichni schopní bojovníci vydali na cestu pod hrad. Tam již vyčkával schován Santa Claus se svým pomocníkem. Po urputném boji byli oba vrženi zpět do podzemí a díky kouzelným zlatým šiškám i uvězněni uvnitř. Tím byl zachráněn i náš Ježíšek! Odpoledne jsme ještě plnili stezky a hlavně po sobě uklízeli, abychom další rok mohli Johnyho opět požádat, zda se tradiční Santaklání může u něj zopakovat.

Návrat do Jindřichova Hradce byl v 16:50 autobusem. Přesto, že se zúčastnili pouze 4 kluci Mates, Drak, Láďa, Vlk a 4 vedoucí Klíšťák, Satry, Batman, Zoubek, tak byla celá akce maximálně vydařená. Všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři a trochu jsme již věděli, že se tyto Vánoce zase vydaří, s Ježíškem.

Klíšťák