Na konci února jsme se vypravili na Jindřiš. Zajímavé na této výpravě byl, že nás šlo 8 vedoucích a já, Drak. Vyšli jsme z klubovny v 9 hodin ráno a šli jsme po Jindrově stezce z Jindřichova Hradce k Jindřiši. Jindrovu stezku jsme započali číslem 5, které je na konci Denisovy ulice. Došli jsme až do lesa u Jindřiše, kde dříve byla střílna. Tam jsme udělali oheň a opékali jsme si buřty. Původně jsme měli hrát bojovku, kterou chtěl Satry, ale pak jsme jednoduchou Dračí matematikou zjistili, že nás je celkem 9, což je málo, tak jsme hru hrát nemohli. Když jsme si snědli buřty, vydali jsme se na cestu domů.