Letošní svátek patrona skautů svatého Jiří byl ve znamení skautských oslav po celé republice. Ku příležitosti 100 let výročí od založení československého skautingu se konala řada akcí a také část vysílání na ČT2 patřila skautům.
V našem městě Jindřichově Hradci se konala akce pod záštitou střediska Zlatá růže. Pokud jste tam byli, sami víte lépe než já, jaké to bylo. Více se můžete dočíst v článku v Jindřichohradeckém deníku. (viz odkaz dole)

Výzva ke strávení dne ve skautském kroji neminula ani mne, a v kroji jsem se vydal na výlet do Brna, kde jsem se zúčastnil akce na náměstí Svobody. Zde v 16:30, po zaznění mezinárodního skautského signálu, všichni přítomní skauti sundali bundy a ve skautském kroji utíkali do středu náměstí. Tam zazněl pokřik sestavený speciálně pro tuto chvíli.

"Připraveni před sto lety, připraveni dnes, být skauty až nadosmrti, dávný odkaz nést!"

Poté jsme šli průvodem k pamětní desce Velena Fanderlíka, významného skautského vůdce ve třicátých letech, zakladatele družiny Mawadani, instruktora na lesních školách, vůdce exilového skautingu ve Spojených státech(po roce 1948) a spisovatele (Skautská praxe, Listy Jurovi).
Fanderlík byl také členem světového skautského výboru organizace WOSM od roku 1947 do roku 1951.

Zde se shromáždění rozpustilo. My však pokračovali na Náměstí Míru, kde jsme se zúčastnili skautské mše v cyrilometodějské základní škole. Mši celebroval P. Pavel Opatřil a doprovázel ji skautský pěvecký i hudební soubor.

Mše svaté se zúčastnilo na 200 skautů a akce na náměstí přes 150 skautů. Na náměstí Svobody jsem potkal také další 4 skauty ABS ze střediska Lesní moudrost Brno.
Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a uctít památku sv. Jiří.

Svatý Jiří nám budiž i nadále vzorem pro jeho statečnost v boji se Zlem!

 

Odkazy:

Zpráva o oslavě v Jindřichově Hradci: http://1url.cz/WKc5

Skautský speciál Věříš si: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123248985-veris-si/video/

O Svatém Jiří: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD