Naše skautská organizace

Skaut - český skauting ABS - www.skautabs.cz

WFIS - Světová federace nezávislých skautů - www.wfis-europe.org

 

Duchovní správa

Farnost Jindřichův Hradec - www.probostsvi-jh.cz


Střediska a oddíly Skauta ABS

7. dívčí oddíl skautek Jindřichův Hradec - http://sedmicka.8u.cz

2. chlapecký oddíl skautů Jindřichův Hradec - http://dvojka.unas.cz

Středisko Lesní Moudrost Brno - www.lesnimoudrostbrno.xf.cz

Středisko Tilia Neslovice - http://tilianeslovice.maweb.eu

Středisko Gatagewa Praha - http://skautabs.cz/gatagewa

Středisko Pangea Šlapanice - www.skaut-slapanice.cz


Další skautské organizace v ČR

Junák svaz skautů a skautek - www.krizovatka.skaut.cz

Svaz skautů a skautek České republiky - www.svazskautu.cz

YMCA T.S. - táboření a skauting - www.ymcats.cz/skauti.html

FSE - Federace skautů Evropy - www.fse.cz

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej - http://hpc.zde.cz/

Skautský oddíl Velena Fanderlika - https://sovf.cz

 

Části skautských organizací a lesní školy

Odbor duchovní výchovy Junáka - www.skaut.cz/duchovni

Ekumenická lesní škola - www.els.skauting.cz

 

Odkazy užitečné pro skauting

Liga lesní moudrosti - www.woodcraft.cz

Sbírka nejen skautských her - www.hranostaj.cz

Uzlování, uzly a vše co k tomu patří - http://gord.gringo.cz/Uzly/index.html