V sobotu 27. 9. 2014 pořádalo středisko Pětilisté růže  Skauta ABS z Jindřichova Hradce spolu s junáckým  střediskem Zlaté růže oslavy 100 let skautingu ve svém městě. Spolupráce přinesla dobrý výsledek, a tak to má být.

Dopolední oslavy probíhaly na náměstí, kde byl postaven tábor, který tvořily podsadové stany (áčka i jehlan), týpí ve kterém byly umístěny propagační materiály z činnosti, nechyběla také pěkná hranice na oheň…. Určitě to zaujalo nejen veřejnost, ale hlavně děti pro které tu byly připraveny drobné aktivity.

Odpoledne pak bylo věnováno skautským pamětníkům, současným skautům a skautkám, hostům, ale také veřejnosti. V jednom ze sálů  v Muzeu Jindřichohradecka byla nachystána výstavka fotografií, kronik, krojů, byly promítány filmy z historie i současnosti. Návštěvníci obdrželi pamětní odznáček a razíko, připraveno bylo i malé občerstvení.
Na zahájení setkání promluvil pan starosta pod jehož záštitou se celá akce konala, a samozřejmě zástupci obou skautských středisek.

Byl to pěkný den, jemuž ovšem předcházela velká spousta práce, příprav, organizování a je třeba poděkovat všem, kteří se na tom podíleli.  „Skauti z Jindřichova Hradce co?“ „UMÍÍÍÍÍÍÍ…!

Takto viděla den oslav starostka skauta ABS Hanka Končická.

My jsme se také zúčastnili jak vedoucí, bývalý vedoucí tak současní členové oddílu. Hezká byla soutěžní hra od bratrů Pepka a Luka z 2. chlapeckého oddílu, kterou jsem si také s chutí zahrál. Všem organizátorům patří velký dík. Za naše středisko hlavně vůdcům Cintě a Koksíkovi, kteří se již od ledna zúčastnili schůzek, příprav a organizování této akce.

Oslavy 100 let od založení skautingu v Jindřichově Hradci neskončili avšak pokračují virtuální výstavou. Můžete ji shlédnout zde:
http://virtualnigalerie.zonerama.com/Photo/