Výprava santaklání se letos uskutečnila tradičně poslední víkend před Vánocema. Odjezd bývá ihned po vánoční besídce a tak tomu bylo i tentokrát. Účast podpořili i skauti ve složení Láďa, Márty, Blesk, Vlk. Chyběl bohužel Had, který se rozhodl zůstat doma. Dále se zúčastnili: Filipus, Kuba, Drak, Červenáček, Filip, Cid, Šimon. (doufám, že si pamatuji dobře)

Vyrazili jsme autobusem z JH do Kláštera II a pokračovali pěšky skrz lesy Landštejna až do Vitíněvsi. Zde nás už čekala teplá polévka a čaj, které uvařili bratři Batman a Joel. Pěší výpravu vedli bratři Satry a Klíšťák. Večer už nezbylo než si přečíst z Kytice a spát.

V sobotu jsme vyrazili pátrat po doupěti Santa Klause, který jako každé Vánoce se je snažil překazit. Dopoledne jsme hledali místa, kterých se Santa bojí. Prošli jsme kolem kapličky, hradu Landštejna až k lesní kapli nad Starým městem. Odpoledne jsme hledali Santovo srdce, v kterém je uschována jeho síla. Po boji o srdce - totemovce - jsme si ukázali některé vánoční tradice. Byli to lití olova, krájení jablek a plutí skořápkových lodiček.

V neděli jsme již podnikli pouze pěší výlet k rybíku Pstruhovec a po cestě pozorovali přírodu a zvěř landštejnských lesů. Po obědě jsme ještě stihli hru, úklid a balení. Poté jsme se již vydali na cestu do Landštejna a autobusem zpět domů.

Výprava se mi velmi líbila a měla své vánoční kouzlo.