V neděli ráno jsme se sešli v 9h před klubovnou abychom vykonali pouť do Pluhova Žďáru. S nápadem přišel bratr Pakůň. Vyrazili jsme po červené turistické značce směrem na Lodhéřov. Poté co jsme obešli rybník Velký Hroch jsme ze značky odbočili směrem na Studnice, kde jsme se připojili na silnici. V lese asi 4km před naším cílem jsme si opekli klobásy, které nám k obědu připravil Batman. Přinesl i hořčici a tak k celkovému chuťovému prožitku již nic nechybělo. Po dosažení cíle jsme šli na mši do kostelíka ve Žďáře, kterou vedl páter Špaček z Kardašovy Řečice. Dalším programem bylo posezení na návsi na pouti a návštěva Pakoňových příbuzných. Jeho prastrýc nám moc hezky vyprávěl o svém bývalém řemesle, byl kovářem. Také ukazoval všelijaké nástroje a věci vyrobené kováři. Po skončení přednášky jsme zjistili, že další vlak do JH jede až ve 22h, a tak po poslední štrece asi 4km dlouhé do Kardašovy Řečice, jsme odpočívali také tam. Výprava byla moc pěkná. Jen více takovýchto událostí.

Zúčastnili se: Pakůň, Klíšťák, Slunda, Batman, Žofka, Tarzan, Jezevec a Satry                        Počet pěšky zdolaných kilometrů: zhruba 20km