V 9 hodin jsme se měli setkat u klubovny, jenže jsem přijel zase pozdě, ale nic se nestalo. Než přišli vedoucí, čekali jsme u 15. poledníku. Nevěděl jsem, v kolik se vrátit a tak jsem se zeptal kluků z 2. oddílu. Ti mi řekli, že v 6 hodin. Později přišli: Filip, Ondra, Joel, můj mladší bratr Vašek a Grů.

Šli jsme přes Kozí plácek kolem sochy Husa, přes park k mostu, po slepičích schodech ke kostelu sv. Jakuba, pak asi 20 minut kukuřičným polem a ocitli jsme se na rozcestí. Někteří kluci z Dvojky si začali dělat ze všeho legraci. Došli jsme na místo a potkali Draka a začali jsme se vyptávat proč nepřišel ke klubovně. Vytáhli jsme draky a nějakou dobu jsme je pouštěli. Později vedoucí začali soutěž o nejdéle létajícího draka, o nejdelší ocas. Diplom za nejdéle létajícího draka získal nějaký kluk z 2. oddílu, kterého neznám, ale za nejdelší ocas získal diplom 10. oddíl. Potom jsme měli nějaký čas na opečení buřtů. Po snězení jsme měli čas na osobní aktivitu. Já si četl. Pak se rozdávaly diplomy. Mj bratr zase začal dělat blbosti a taky si je odklikoval. Po cestě zpátky si Gruma vyzvedla jeho matka, která nás málem přejela. Šli jsme z drakiády po stejné cestě a zase Vašek dělal blbosti. Došli jsme ke klubovně a zařvali pokřik. Nejvíc mě naštvalo asi, že mi Joel dal tuhle kroniku a si jenom zdrhnul domů.

Zapsal: Sid