Letošní Skautský seminář Ekumenické lesní školy se konal jako již tradičně v první půli ledna v Praze - Kobylisých v Salesiánském divadle. I tentokrát jsme obhájili početnou účast skautek a skautů ze Střediska Pětilisté růže a sešli se na sobotní ranní přednášce v počtu 9 osob.

První skupinou, která přijela již v pátek večer byl Amša a Cinta z J. Hradce, druhou skupinkou byl Jezevec a Pája dorazivší z Brna a třetí samostatnou jednotkou byl Hašun, který přijel z Liberce. Ostatní osazenstvo bylo studující či pracující v Praze - takzvaní naturalizovaní pražáci. Byli jsme to: Batman, Satry, Pinďa a Tarzan.

Sobotu ráno započal duchovním úvodem s přečtením inspirativního textu z Bible kazatel Českobratrské církve evangelické f. Mgr. Miloš Rejchrt. Následovala přednáška Mgr. Petra Beránka - Vlka na téma 100 let československého skautingu, která nám historickými fakty osvětlila více naši skautskou minulost.

Na téma "Být či nebýt hotov pomoci bližnímu?" hezky povídal bratr P. Dr. Vojtěch Eliáš - O'Kim, prezident Arcidiecézní charity Praha. O'Kim mne osobně inspiroval k hlubšímu přemýšlení o druhém skautském principu, totiž službě bližnímu a také jeho významu ve skautském slibu - "....duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním..."

Po výborném Minewakanově obědě nás čekala přednáška prof. Tomáše Halíka na téma Perspektivy křesťanství a víry v současném světě, následovala přednáška senátora Ing. Jaromíra Štětiny na téma "Ústavnost rozpuštění KSČM" a přednáška bratra Mgr. Jiřího Zajíce - Edyho na téma Média, realita, manipulace. V této přednášce nám Edy ukázal jak s námi manipulují média a jak není radno poskytovat rozhovory televizím, protože cokoliv z rozhovoru, který poskytujete v dobré víře a za určitým účelem, může být použito někdy jindy a v úplně jiném kontextu.

Po večeři, která také nezklamala náš jazýček, se naše výprava vydala prozkoumávat noční Prahu. Vyrazili jsme na pěší procházku městem, podívali jsme se na středověký můstek, na Staroměstské náměstí s Chrámem Matky Boží před Týnem a dále do Stínadel a Židovské čtvrti s několika synagogami. Procházka byla zakončena na Karlově mostě s nočním výhledem na Vltavu a Pražský hrad.

Druhý den v neděli jsme vstali časně, abychom stihli ranní mši, která je tradičně součástí Skautského semináře a slouží ji Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, který je taktéž duchovním rádcem Junáka - kmene dospělých. Mši svatou doprovázel dívčí skautský sbor zpěvem.

Po bohoslužbě následovala snídaně a 2 přednášky. Bratr Mgr. Petr Hájek - Balů nás seznámil s odkazem starých skautských metodik a plukovník Ing. František Valdštýn s českými dějinami v době Pobělohorské.

Skaustký seminář byl zakončen rituálně a zapůsobil na mě silným dojmem.
(kdo nezažil - nepochopí)

Po 13. hodině účastníci začali opouštět Salesiánské centrum a my se také rozloučili.
Dáli Bůh za rok se setkáme znovu.

Díky Ekumenická lesní školo!