Bratr Satry svolal rovery z 10. a 7. skautského oddílu, abychom společně podnikli teambuilding, tedy stmelování týmu. Ve složení Satry, Klíšťák, Cukr, Zoubek, Jezevec, Peťa, Fionka a Jerremy jsme auty vyrazili na Satryho chalupu do Studené, která nám posloužila jako vynikající základna. Hned po příjezdu jsme se vydali na výšlap na vrcholek Hradisko. Zde jsme si udělali společný obídek v podobě klobás na týmově rozdělaném ohni. Dále jsme pokračovali na sklaní útvar Bradlo, kde si kluci vyzkoušeli lezení po skalách. Následovala poslední část výpravy, a to pochod do obce Mrákotín. Zde nás vyzvedli bratři Makůň a Vodin, kteří nás auty odvezli zpět do Studené. Večer jsme si udělai večeři a hráli společenské hry na stmelení roverské party.

Druhý den po probuzení následoval výšlap do lesa Bukovice. Na cestě zpátky jsme za hlasitého Zoubkova halekání přebrodili lán navátého sněhu a podmáčeného pole a dostali se na vršek zvaný Klimbort. Tam leží kámen s ďolíkem, nazývaný čertovo sedlo, který vytlačil při sezení sám čert. Po návratu jsme si dali vydatný oběd, což bylo společně uvařené rizoto. Následně jsme uklidili domeček a vydali se do svých domovů.

Akce se velice zdařila a věřím, že za nějakou dobu se opět všichni sejdeme, abychom společně budovali náš roverský tým.