Jako každý rok o Velikonocích se i letos na Zelený čtvrtek konala dobrovolnická akce ve prospěch občanského sdružení Proutek, totiž Koledování a s ním spojená sbírka. Za naše středisko akci organizuje bratr Klíšťák a jemu patří hlavní dík, že jsme se i letos zúčastnili, a to již potřetí.

Občanské sdružení Proutek pomáhá lidem s postižením žít plnohodnotný život uprostřed běžné společnosti. Jeho hlavními činnostmi jsou chráněná dílna pro lidi s mentálním postižením na statku v Plasné a chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením v Plasné a v Jindřichově Hradci.

Sešli jsme se sice pouze 3 (já, Klíšťák a Slunda), ale při takovéto akci se počítá "každá ruka". V 11 dobrovolnících rozdělených do 5 skupinek se nám podařilo vybrat v Klenově, Mnichu, Pluhově Žďáru a Kardašově řečici ve prospěch Proutku 7 230 Kč. Výtěžek bude použit na provoz chráněné dílny a chráněného bydlení v Plasné a Jindřichově Hradci.

Jsem rád, že jsem se akce mohl zúčastnit a v tomto dni o Velikonocích naplnit naše roverské heslo "Sloužím." "Ich dien" - "Sloužím" máme my roveři jako své heslo na počest českého krále Jana Lucemburského, který si toto heslo vyvolil jako Službu lidem své země.

I my se snažíme sloužit bližním.

 

Více o občanském sdružení Proutek zde: www.proutek.cz