V neděli dne 21. října léta Páně 2012 jsme se vydali na pouť do Horní Pěny, abychom uctili památku 14-ti nedávno blahoslovených františkánských mučedníku, kteří budovali před zhruba 400 lety klášter v Praze při kostele Panny Marie Sněžné a byli zavražděni rozběsnělým davem. Jejich představeným byl totiž Friedrich (Bedřich) Bachstein, rodák z Pěnné u Jindřichova Hradce. Sešlo se nás 5 - Klíšťák, Batman, Tarzan, Žorža a Satry. Vydali jsme se přes Otín, Hrutkov a Kačlehy do Horní Pěny. Cesta byla asi 12 km dlouhá a proběhla na ní 2 zastavení s modlitbami za mučedníky.

Před kostelem probíhalo svěcení zvonu, který se za II. světové války z pěnského kostela ztratil a našel se teprve nedávno, a to na půdě fary v Roseči. Obřad svěcení a následnou mši svatou celebroval otec biskup Jiří Paďour a doprovázel Chrámový sbor a orchestr Adama Michny z Otradovic. Na mši svatou se k nám připojili ještě sestra Slunda a bratr Pinďa. Pouť a následná mše svatá se mi moc líbili a tímto děkuji všem zúčastněným.

Více o zmíněných událostech se můžete dozvědět na Wikipedii a v Jindřichohradeckém deníku.